English info

Mroczne amazońskie historie - A.Domosławski "Śmierć w Amazonii"

Autor: Dorota Sierakowska

Data: 25 listopada 2013

„Śmierć w Amazonii” to trzy intrygujące i przerażające historie, które rozgrywają się w Brazylii, Peru i Ekwadorze.

smiercwamazonii

Każdy z tych krajów w ostatnich dziesięcioleciach stał się areną podobnego w swej istocie konfliktu interesów – pomiędzy tymi, którzy czerpią z tych terenów cenne surowce, a tymi, którzy chcą chronić amazońską puszczę i błękitne laguny. Dla tych drugich nie jest to walka czysto ideologiczna – obszary działania koncernów są miejscem ich zamieszkania, a zanieczyszczenie środowiska odbija się bezpośrednio na ich zdrowiu i jakości życia.

Każda z opisywanych przez autora historii jest gotowym scenariuszem na thriller – amazoński konflikt to gra o wielką stawkę, w której codziennością są pogróżki, „listy śmierci”, łapówki i tajemnicze koneksje. Jest to również gra, w której regularnie tracą życie najbardziej aktywni działacze, przy czym okoliczności ich śmierci nie zawsze są wyjaśnione. Całość stanowi mroczną opowieść, która ciągnie się latami bez szczególnej nadziei na rychłą poprawę sytuacji.

Główną zaletą książki Artura Domosławskiego jest to, że nie unika on niewygodnych refleksji. Przypomina on bowiem o tym, że relacje wielkiego biznesu i obrońców środowiska naturalnego w Ameryce Południowej nie są wcale czarno-białe. Niszcząca działalność wielu koncernów w tej części świata nie jest tylko efektem złej woli kierownictwa tej czy innej spółki – to jest jedynie wierzchołek góry lodowej. Eksploatacja surowców wpisuje się w mechanizm, na którym korzysta wiele podmiotów, w tym część autochtonów oraz… my, konsumenci. Ta sieć skomplikowanych zależności sprawia, że problemy związane z niszczeniem środowiska naturalnego w Brazylii, Peru czy Ekwadorze są niezwykle trudne do rozwiązania.