English info

Czy bycie dobrym człowiekiem „się opłaca”? - T.Sedláček „Ekonomia dobra i zła"

Autor: Anna Grodecka

Data: 1 czerwca 2013

Kiedy sam Václav Havel pisze wstęp do książki, bez wątpienia oznacza to, że warto zwrócić na nią uwagę. „Ekonomia dobra i zła” to bestseller w Czechach, a na podstawie książki stworzono nawet spektakl teatralny. Samo dzieło to niedoszła praca doktorska autora, odrzucona przez wydział ekonomii Uniwersytetu Karola w Pradze za zbytnie skupienie się na zagadnieniach etyki.

ekonomia dobra i za

Rzeczywiście, w „Ekonomii dobra i zła” więcej jest rozważań etycznych i o problematyce religijnej niż tych ekonomicznych. Autor w kolejnych rozdziałach śledzi podejście do dobra i zła, zarabiania pieniędzy i bogacenia się w różnych kulturach i religiach, a także naukach wybitnych filozofów. Okazuje się bowiem, że wybrane religie piętnowały dążenie do bogactwa i skupienie na osiąganiu własnej użyteczności, a według innych zdrowy egoizm każdego z nas prowadzi do ogólnego dobrobytu. Autor skupia się w książce na podejściu chrześcijaństwa, judaizmu i europejskich filozofów do tych kwestii, byłoby więc ciekawym uzupełnić rozważania autora o inne kultury i systemy wyznaniowe. Jednak lenistwa Tomášowi Sedláčkowi z pewnością zarzucić nie można – jego książka to dowód ogromnego oczytania i erudycji autora.

„Ekonomia dobra i zła” to pozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na ekonomię z nieco innej niż zazwyczaj perspektywy. Skłania do refleksji, można się z niej naprawdę wiele nauczyć, a przy tym jej lektura jest przyjemna. Nie znajdziemy w niej ani jednego równania, za to cytaty z Biblii, co może wydawać się ryzykownym podejściem do nauk ekonomicznych, jednak przyjęcie książki przez czytelników mówi samo za siebie – czasem warto wyjść poza utarte schematy.