English info

Ekonomia dla nieekonomistów - D.Smith "Free lunch"

Autor: Anna Grodecka

Data: 24 marca 2013

„Free lunch" to książka będąca znakomitym wprowadzeniem w świat ekonomii dla osób zainteresowanych tą dziedziną nauki, ale nieposiadających formalnego wykształcenia w tym kierunku. Może być dobrą lekturą dla osób zastanawiających się nad tym, czy podjąć studia ekonomiczne, ponieważ w przystępny sposób przedstawia główne koncepcje ekonomiczne, skupiając się na makroekonomii.

free lunch ekonomia dobrze przyrzadzona

David Smith omawia między innymi takie zagadnienia, jak czynniki mające wpływ na PKB kraju, kwestia konkurencji rynkowej i cen, geneza pieniądza i strefa euro. W analizie autor koncentruje się na przykładzie Wielkiej Brytanii, ale „Free lunch" zainteresuje również osoby z innych krajów dzięki uniwersalności przekazu i podejmowanych treści. Pomiędzy poszczególnymi rozdziałami, „daniami głównymi” książki, David Smith ponadto omawia dorobek naukowy najważniejszych ekonomistów, skupiając się głównie na naukowcach angielskich i amerykańskich. Oprócz informacji o dokonaniach wielkich twórców ekonomii możemy również zaczerpnąć wiedzy o ich upodobaniach i dziwnych przyzwyczajeniach, co uatrakcyjni lekturę książki osobom, które mają podstawową wiedzę na temat prezentowanych w niej podstaw ekonomii.

Podsumowując, „Free lunch" to książka nie dla ekonomistów, ale osób zainteresowanych ekonomią lub też zastanawiających się nad wybraniem ekonomii jako kierunku studiów. Dzięki przystępnej formie jej lektura jest przyjemnością.