English info

Grupa Mieszko - czysta słodycz

Autor: Mateusz Zieliński

Data: 3 lutego 2013

Analiza historycznych wyników spółek produkujących słodycze pozwala stwierdzić, iż były one jednymi z podmiotów najbardziej odpornych na spowolnienie gospodarcze. Właśnie dlatego dzisiaj zajmiemy się spółką Mieszko i zobaczymy, czy spółka jest taka słodka jak jej produkty.

Mieszko

Rynek słodyczy

Wartość całego rynku słodyczy w Polsce szacowana jest na ok. 6 mld PLN, z czego wyroby czekoladowe to ok. 5 mld PLN, a cukierki 1 mld PLN. Z danych firmy Nielsen wynika, iż na rynku mamy doczynienia ze wzrostem segmentu słodyczy czekoladowych, natomiast segment cukierków notuje spadki (zarówno wolumenowo, jaki i wartościowo).

Obecnie popyt na rynku słodyczy w Polsce przesuwa się w stronę produktów oferowanych pod markami sieci handlowych, co ma wpływ na sprzedaż pod brandami markowymi.

Choć branża słodyczy jest rozdrobniona - pomimo działalności koncernów międzynarodowych oraz średnich firm występuje bardzo duży udział małych podmiotów - to ma swoich przedstawicieli na GPW, którymi są Colian, Mieszko, Wawel oraz ZPC Otmuchów.

Grupa Mieszko

Grupa Mieszko w obecnej formie powstała w wyniku przejęcia przez Mieszko SA od swego głównego akcjonariusza (Eva Grupe - litewski fundusz private equity) litewskiego producenta słodyczy Vilnaus Pergale, a także zakupu w 2011 r. polskiego producenta ciastek - firmy Lider Artur. Grupa produkuje słodycze w pięciu zakładach produkcyjnych - dwa znajdują się w Raciborzu, a pozostałe w Radzyniu Podlaskim, Warszawie oraz litewskim Wilnie.

Core business

Grupa Mieszko w ramach swojej działalności wyróżnia pięć segmentów produktów (zostały przedstawione na wykresie 1). Wśród udziałów ewidentnie dominują wyroby czekoladowe, które produkowane są pod wieloma markami, m.in. Chocoladorro, Amoretta, Cherrissimo, Michaszki, czy Pergale. Wśród tego segmentu Mieszko obecny jest silnie w pralinach, które należą do jednych z najbardziej perspektywicznych pod względem możliwości wzrostu sprzedaży na całym rynku słodyczy. Ważnym segmentem dla Mieszka mogą okazać sie również ciastka produkowane w fabryce Lider Artur.

Sprzedaż na rynek krajowy spółki Mieszko stanowi ok. 67%, natomiast resztę stanowią rynki zagraniczne (głównie litewska spółka). Swoją sprzedaż podmiot realizuje głównie poprzez sieci wielkopowierzchniowe (ok. 41,2% obrotu) oraz hurtownie (25,9% obrotu) - ostatni kanał rozwinięty jest najbardziej w Polsce i obsługiwany przez przedstawicieli handlowych.

Największą pozycją kosztową w przypadku Grupy Mieszko jest zużycie materiałów i energii (ok. 61% ogółu kosztów), które zawiera w sobie ekspozycję na ceny podstawowych surowców w branży słodyczy: kuwertura czekoladowa, cukier, syrop glukozowy, tłuszcz oraz mąka. Dwie pierwsze pozycje niosą ze sobą największe ryzyko (ekspozycja na ceny kakao oraz cukru, patrz wykres 2) i stanowią główny składnik kosztów.

 

Wyniki finansowe

Akwizycja spółek Vilnaus Pergale oraz Lider Artur pozwoliła Grupie Mieszko na skokowy wzrost skali działalności - znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w 2011 r. Transakcje te zwiększyły jednak poziom zadłużenia spółki - wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA wzrósł z 1,84 w 2010 r. do 4,08 w 2011 r. i 4,97 w 2012 r. Należy zaznaczyć, iż znaczną część zadłużenia (ok. 46%) stanowią obligacje zamienne na akcje wyemitowane dla głównego akcjonariusza spółki, co niejako poprawia sytuację zadłużeniową spółki.

Z powodu wzrostu cen głównych surowców (cukier i kakao) w latach 2011-2012 nastąpił spadek realizowanej marży brutto na sprzedaży gotowych produktów, który może być jednak odbudowany w 2013 r. na skutek działań reorganizacyjnych prowadzonych w firmie.

Przy porównywaniu poziomu marży EBITDA w poszczególnych przedsiębiorstwach grupy (wykres 3) należy zaznaczyć, iż wymienione spółki charakteryzują się trochę innym portfolio produktów oraz udziałem każdego z segmentów. Pomimo tego widać, iż największy poziom marży notuje spółka Wawel, która opiera swoją produkcję głównie na rynku wyrobów czekoladowych. Dodatkowo zauważalna jest występująca sezonowość sprzedaży w przypadku wszystkich spółek.

 

Spółka na GPW

Spółka Mieszko SA na GPW w Warszawie jest notowana od 1997 r., a jej aktualna kapitalizacja wynosi ok. 173 mln PLN. Obecnie wchodzi w skład indeksu sektorowego WIG - Spożywczy, a jej głównym akcjonariuszem (65,9% udziałów) jest litewski fundusz private equity Eva Grup. 34,1% akcji stanowi free float (w jego ramach ok. 5% akcji spółki posiada Noble Funds TFI). Papiery Mieszka nie wzbudzają zachwytu, jeżeli chodzi o ich płynność, gdyż średnie dzienne obroty w ostatnich 6 miesiącach wynosiły od 60 do 80 tys. PLN.

Opinia analityków

Rekomendacje dla Mieszka wydaje DM BPS, DM PKO BP oraz DM Millenium (Tabela 1). Analitycy pokazują w swoich aktualnych raportach, iż wierzą w poprawę wyników producenta słodyczy - poprawę uzyskiwanej marży na sprzedaży oraz potencjał, jaki niesie ze sobą rozwój w segmencie wyrobów czekoladowych i ciastek przy możliwości wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych.