English info

Sposób na organizację czasu - K. Żbikowska „Mapy myśli w biznesie”

Autor: Dorota Sierakowska

Data: 2 lutego 2013

„Mapy myśli w biznesie” to niewielka książeczka, która pokazuje, czym jest mind mapping i jak stosować go w codziennym życiu (wbrew temu, co sugeruje tytuł – nie tylko w biznesie). Jest to jedna z tych pozycji, które mają służyć lepszej organizacji czasu i lepszemu planowaniu przedsięwzięć.

Mapy mysli w biznesie

Książka pokazuje szczegółowo, w jaki sposób tworzy się mapę myśli, aby była ona jak najbardziej praktycznym narzędziem organizacji czasu. Autorka podpowiada, jak graficznie przedstawić różnorakie problemy z życia codziennego. Książka prezentuje m.in. to, jak wykorzystać mapy myśli w tworzeniu biznesplanu, w negocjacjach, w organizowaniu projektów, w tworzeniu prezentacji, a także w planowaniu nauki czy też dotrzymywaniu noworocznych postanowień.

Książka „Mapy myśli w biznesie” może być pożyteczną lekturą dla osób, które szukają sposobu na skuteczną organizację czasu. Jednak ci, którzy już teraz nie mają z tym problemu, prawdopodobnie mogą uznać lekturę książki za zbędną.