English info

Międzynarodowo, znaczy profesjonalnie (ACCA)

Autor: Anna Grodecka

Data: 9 stycznia 2010

Polski rynek pracy zmienił swoje oblicze w ciągu ostatniego roku. Choć obecnie możemy mówić raczej o rynku pracodawców niż pracowników, to nadal jedną z najczęściej poszukiwanych grup są profesjonaliści. Ceni się ich nie tylko za doświadczenie, ale również za kompetencje i kwalifikacje, coraz częściej te międzynarodowe. Jednymi z najczęściej wskazywanych przez pracodawców są kwalifikacje ACCA.

Kwalifikacje międzynarodowe, przyznawane przez instytucje branżowe z wieloletnią tradycją, są rozpoznawalne i cenione na wszystkich rozwiniętych rynkach. Zdobycie takiego tytułu jak: ACCA, CFA, PMP czy CIA nie oznacza po prostu kolejnego dyplomu, ale jest potwierdzeniem posiadania bardzo konkretnych umiejętności.

Organizacja

W Polsce można zdawać egzaminy i starać się o członkostwo wielu międzynarodowych instytucji. Jedną z najbardziej popularnych jest ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants), która skupia ponad 400 000 osób (studentów i członków) ze 170 krajów. W naszym kraju jest obecnie ponad 1000 osób posiadających te kwalifikacje. ACCA jest organizacją liczącą się w biznesie, bo jej członkowie mają wpływ na tworzenie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, stosowanych w sprawozdaniach finansowych firm z całego świata.

- Kwalifikacje ACCA należą do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych na świecie. Są one uznawane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pomagają profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, niezależnie od sektora gospodarki. Kwalifikacje ACCA są potwierdzeniem wysoko cenionej wiedzy potrzebnej w procesach decyzyjnych, mających wpływ na przyszłość firmy. Menedżerów z tym tytułem można zaliczyć do elity – mówi Magda Oleksiuk z firmy szkoleniowej Ernst & Young Academy of Business, która prowadzi szkolenia przygotowujące do zdobycia kwalifikacji ACCA.

Organizacja stawia swoim członkom bardzo wysokie wymagania, bo nauczanie i promowanie profesjonalizmu, standardów moralnych i zachowań etycznych w biznesie, były jednym z głównych celów, jaki przyświecał założycielom stowarzyszenia już na początku XX wieku. Osoba chcąca zdobyć tytuł ACCA musi nie tylko zdać obowiązkowe egzaminy, ale i przestrzegać Kodeksu Etycznego, który wyraźnie wskazuje, jakie działania są niegodne członka organizacji. ACCA wychodzi bowiem z założenia, że podejmowanie decyzji biznesowych w zgodzie ze standardami etycznymi jest równie ważne, jak wiedza i doświadczenie. Ponadto członkowie ACCA muszą liczyć się z audytem swoich działań. Niestosowanie się w codziennej pracy do wytycznych organizacji może się nawet wiązać z wykluczeniem z jej szeregów.

Droga do zostania profesjonalistą

Kandydaci ubiegających się o dyplom ACCA muszą zdać 14 egzaminów, a także wykazać się odpowiednią 3-letnią praktyką zawodową. Każdy z egzaminów jest potwierdzeniem umiejętności kandydatów w zakresie wymaganym od specjalisty pracującego w nowoczesnym, międzynarodowym środowisku biznesowym, choć największy nacisk położony jest na zarządzanie finansami.

Egzaminy odbywają się w języku angielskim dwa razy w roku: w czerwcu i grudniu. Można je zdawać na całym świecie. Ich zakres jest taki sam, bez względu na to, w jakiej części świata egzamin jest organizowany. W Polsce ośrodki egzaminacyjne znajdują się w Warszawie i Krakowie. Dodatkowo, przedmioty F1, F2, F3 można zaliczać komputerowo w systemie CBE – computer based exams, poza wyznaczonymi terminami sesji. Na przeprowadzanie egzaminów w tej formule licencję posiada, między innymi, firma szkoleniowa Ernst & Young Academy of Business.

Kwalifikacje ACCA poleca się przede wszystkim osobom młodym, absolwentom, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową. Od 2007 roku można je też zdobyć już w trakcie studiów, w ramach programu „Finanse i Zarządzanie w Biznesie”, stworzonego i realizowanego przez Szkołę Główną Handlową i Ernst & Young. Ścieżka dedykowana jest dla studentów I i II roku studiów magisterskich, a szczególny nacisk kładziony jest na zarządzanie finansami. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, a uczestnicy zdobywają wiedzę o międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej (MSSF), prawie handlowym i podatkowym, uczą się podejmowania decyzji zarządczych, strategii finansowych oraz audytu. Program charakteryzuje się też odmiennym od akademickiego sposobem przekazywania wiedzy. Osoby w nim uczestniczące mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami ładu korporacyjnego oraz strategii finansowych, czyli z wszystkim tym, co ułatwia karierę w międzynarodowym środowisku biznesowym. Przeważająca część zagadnień przekazywana jest na podstawie case studies, a uczestnicy mają możliwość korzystania zarówno z podręczników przygotowujących do egzaminów ACCA, jak również z autorskich materiałów opracowanych przez wykładowców.

- Rozpoczęcie nauki w celu zdobycia tytułu ACCA w trakcie studiów, daje przewagę na konkurencyjnym rynku pracy. Posunięcie takie może okazać się najlepszym wariantem rozwoju dla przyszłego menedżera i wpłynąć nie tylko na rozwój kariery, ale także na wysokość wynagrodzenia – komentuje Magda Oleksiuk.

Pomocne szkolenia

Do zdobycia kwalifikacji ACCA można przygotować się samemu bądź skorzystać z pomocy profesjonalnych firm szkoleniowych.
- Warto rozważyć uczestnictwo w szkoleniach, bo umożliwiają one nie tylko przyswojenie obowiązkowego materiału, ale również poznanie technik egzaminacyjnych ułatwiających jego zdanie. Dowodem na skuteczność tej metody przygotowania się do zdobycia kwalifikacji ACCA jest zdawalność wśród naszych studentów, która znacznie przewyższa zdawalność światową – przekonuje Magda Oleksiuk.

W przypadku oferty firmy Ernst & Young Academy of Business jest to kompleksowe szkolenie, w którym nacisk kładzie się na umiejętność podejmowania decyzji zarządczych i zarządzania finansami, choć nie jest wymagana wcześniejsza znajomość finansów. Program Ernst & Young Academy of Business składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje 9 przedmiotów, druga 5. Szkolenia odbywają się zazwyczaj w weekendy. Czasami dodatkowo w piątki lub poniedziałki. Liczba dni szkoleniowych w każdym z przedmiotów jest różna, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

- Na naszych szkoleniach zawsze przypominamy, że uczestnicy kursu powinni dodatkowo przeznaczać minimum osiem godzin tygodniowo na samodzielną naukę – podkreśla Magda Oleksiuk.

Uczestnicy mają też możliwość stałego kontaktu z wykładowcami drogą e-mailową, a ponadto firma umożliwia sprawdzenia wiedzy poprzez próbne egzaminy, tzw. mock exam. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które same przygotowują się do egzaminów, uczęszczały na kurs jakiś czas temu i chcą sprawdzić stan posiadanej wiedzy oraz wszystkich tych, którzy w trakcie lub po ukończeniu kursu chcą poznać ewentualne słabe strony, by móc je jak najszybciej uzupełnić.

Inwestycja bez ryzyka

Uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących do zdobycia ACCA wiąże się z kosztami porównywalnymi do cen studiów podyplomowych i wynosi średnio około 6500 zł za semestr. Niektóre firmy oferują jednak różnego rodzaju rabaty czy programy, jak na przykład ACCAdemia w Ernst & Young Academy of Business.

- Inwestycja w edukację zawsze się zwraca, a absolwentom studiów, którzy nie ukończyli jeszcze 28 lat oferujemy szkolenia tańsze o 30%, czyli już na początku zyskują prawie 10 tysięcy złotych. Zakładając, że program realizowany będzie w ciągu 3 lat oraz wszystkie egzaminy będą zdane za pierwszym razem, średni koszt semestru nauki wynosi około 4500 zł. Być może dla studentów czy absolwentów jest to spora kwota, ale warto rozważyć początkowo samodzielne finansowanie, a następnie starać się o dofinansowanie u pracodawcy – przekonuje Magda Oleksiuk.

Do opłat za szkolenia należy doliczyć opłaty za administrację i egzaminy (wnoszone do organizacji ACCA) oraz książki, które na ogół są do nabycia w firmach szkoleniowych. Rejestracji w organizacji ACCA można dokonać samodzielnie na stronach internetowych www.accaglobal.com bądź za pośrednictwem ośrodków szkoleniowych.

Program ACCA

Sylabus podzielony został na dwa poziomy: ‘Fundamentals’ i ‘Professional’. Na poziomie ‘Fundamentals’ realizuje się dwa moduły: ‘Knowledge’ oraz ‘Skills’, a na poziomie ‘Professional’, moduły ‘Essentials’ oraz ‘Options’. W ‘Options’ wybiera się dwa przedmioty z czterech podanych.

FUNDAMENTALS

9 papers in total

PROFESSIONAL

5 papers in total

1. KNOWLEDGE

F1 Accountant in Business AB

F2 Management Accounting MA

F3 Financial Accounting FA

3. ESSENTIALS

P1 Professional Accountant PA

P2 Corporate Reporting CR

P3 Business Analysis BA

2. SKILLS

F4 Corporate and Business Law CL

F5 Performance Management PM

F6 Taxation TX

F7 Financial Reporting FR

F8 Audit and Assurance AA

F9 Financial Management FM

4. OPTIONS (do wyboru 2 z 4)

P7 Advanced Audit and Assurance AAA

P6 Advanced Taxation ATX

P5 Advanced Performance Management APM

P4 Advanced Financial Management AFMOpinie absolwentów i członków ACCA

Janusz Gogola, ACCA

CAN-PACK S.A.
Kierownik działu konsolidacji i raportowania

Program ACCA zaskoczył mnie pozytywnie zakresem tematów. Oprócz uporządkowania wiedzy z rachunkowości i finansów zyskałem m.in. szersze spojrzenie na rolę księgowego we współczesnym świecie, lepsze zrozumienie punktu widzenia audytora oraz poznałem techniki usprawniania procesów. Zdobytą wiedzę i umiejętności stosuję w praktyce. Kursy pozwalają skoncentrować się na najważniejszych tematach i lepiej zrozumieć poszczególne zagadnienia. Dzięki temu można zaoszczędzić mnóstwo czasu niezbędnego na przygotowanie się do egzaminów, w mojej ocenie co najmniej kilkadziesiąt godzin na każdy egzamin. Dużym plusem jest profesjonalizm i poczucie humoru prowadzących, co sprawiało, że zajęcia nie były nudne.

Katarzyna Dzida

Studentka SGH, uczestniczka akredytowanego programu ACCA – Finanse i Zarządzanie w biznesie

Pod koniec trzeciego roku studiów stanęłam przed trudnym wyborem. Perspektywa wzięcia udziału w ścieżce „Finanse i zarządzanie w biznesie” była kusząca. Za decyzją przemawiało zdobycie kwalifikacji ACCA już w czasie studiów – to było coś! Wykwalifikowani w tej dziedzinie fachowcy to nadal „dobro deficytowe” na naszym rynku pracy. Decyzja ta miała mieć ogromny wpływ na moje dalsze życie zawodowe. Po dłuższym zastanowieniu postanowiłam spróbować i dziś po pół roku udziału w programie mogę powiedzieć – nie żałuję. Przedmioty realizowane na ścieżce są ciekawe i interdyscyplinarne.

Program kładzie nacisk na globalne myślenie o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Uczymy się praktycznych aspektów związanych z rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa, ale także zarządzania strategicznego, operacyjnego, marketingu i prawa. Co ważniejsze, zajęcia prowadzą fachowcy z bogatym doświadczeniem praktycznym i świetnie rozumiejący studentów.