English info

CFA. Creme de la creme finansistów

Autor: Magdalena Oleksiuk

Data: 16 lutego 2010

Obecna sytuacja gospodarcza na świecie, czy chociażby kłopoty firm, będących posiadaczami opcji walutowych, są dowodem na to, jak ważna jest w dzisiejszej złożonej rzeczywistości gospodarczej dogłębna znajomość instrumentów finansowych. Wiedza z zakresu zaawansowanej analizy finansowej jest nie do przecenienia, jeśli chce się dobrze inwestować i podejmować właściwe decyzje finansowe w firmie. Warto powiązać zdobycie takiej wiedzy z uzyskaniem międzynarodowej kwalifikacji CFA.

Tytuł CFA (ang. Chartered Financial Analyst) należy do jednych z najbardziej cenionych i prestiżowych kwalifikacji międzynarodowych. Na świecie postrzegany jest jako standardowa kwalifikacja zawodowa osób pracujących w sektorze usług finansowych. Jest dowodem na to, że osoba ją posiadająca ma umiejętności i wiedzę poszukiwane przez pracodawców na całym świecie.

Elitarne grono

Międzynarodowa społeczność CFA liczy niemal 100 tys. osób, z czego w Polsce jest ich ok. 200, dlatego jest to elitarna grupa nie tylko pod względem wiedzy, którą posiada. Od 1990 roku średni roczny przyrost członków CFA Institute utrzymuje się na poziomie 10-15%. Jednak tylko co piąty kandydat zdaje wszystkie egzaminy CFA, co jest jednym z zasadniczych wymogów uzyskania tytułu CFA.

Egzaminy organizowane są w języku angielskim i jest ich zdecydowanie mniej niż na przykład w przypadku kwalifikacji ACCA, bo tylko 3, ale są one bardzo trudne. By zostać członkiem CFA Institute, należy wykazać się również co najmniej 4-letnim doświadczeniem w branży inwestycyjnej oraz co roku dostarczać oświadczenie o przestrzeganiu zasad etyki, zgrupowanych w CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct.

Egzaminy na poszczególnych poziomach, odbywają się raz do roku, co oznacza, że zdanie wszystkich trzech poziomów zajmuje co najmniej 3 lata. Pierwszy z nich obejmuje wiedzę z zakresu etyki zawodowej, podstawy analizy finansowej, makro- i mikroekonomię, metody ilościowe, instrumenty finansowe i podstawy zarządzania portfelem inwestycyjnym. Aby zdać drugi poziom, oprócz znajomości technik egzaminacyjnych, należy wykazać się, m.in. wiedzą z zakresu zaawansowanej analizy finansowej, analizy akcji, instrumentów dłużnych, derywatów i innych instrumentów finansowych, jak również znać tajniki oceny ryzyka inwestycyjnego. Osoby przystępujące do egzaminu na trzecim poziomie muszą wykazać się praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym, jak również znać narzędzia, koncepcje i zasady oceny efektów inwestycyjnych. Kandydat ma nieograniczony czas na zdanie wszystkich trzech poziomów egzaminów, a do każdego poziomu można podchodzić wiele razy.

Egzaminy odbywają się w wybranych centrach egzaminacyjnych na całym świecie, na początku czerwca (wszystkie trzy etapy) oraz na początku grudnia (tylko etap pierwszy). W Polsce można zdawać egzamin CFA w Warszawie i to wyłącznie w czerwcu. CFA Institute nie określa liczby punktów, jakie trzeba uzyskać, by zdać egzamin, ale generalnie przyjmuje się, że jest to około 70%.

Wiele godzin pracy …

Przygotowanie się do zdania egzaminu CFA wymaga wielu miesięcy wytężonej pracy. Jak podaje CFA Institute, na naukę trzeba przeznaczyć co najmniej 250 godzin. A to niemało, biorąc pod uwagę fakt, że większość osób przystępujących do egzaminów jest czynna zawodowo. Można uczyć się samodzielnie, można też skorzystać z kursów przygotowawczych prowadzonych przez firmy szkoleniowe, które obok wiedzy merytorycznej uczą również bardzo przydatnych technik egzaminacyjnych.

W przypadku Ernst & Young Academy of Business program szkoleniowy CFA to kombinacja całodniowych kursów stacjonarnych, testów sprawdzających postępy oraz e-mailowego kontaktu z wykładowcą. Uczestnicy programu nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy inwestycyjnej, czy zarządzania funduszami, ale również nabywają cenne umiejętności w dziedzinie amerykańskich (US GAAP) oraz międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF). Wcześniejsza znajomość rachunkowości i finansów jest pomocna, lecz niekonieczna.

Dla CFA Institute znaczenie ma oczywiście nie forma nauki, ale ostateczny efekt w postaci zdanych egzaminów. O tym jednak, jak trudne są to egzaminy, świadczy poziom zdawalności – na świecie 35%, 46% i 53% - odpowiednio dla poziomów I, II i III (dane z sesji czerwiec 2008, źródło: www.cfainstitute.org)

… wynagrodzi dobra pensja

Osoby posiadające kwalifikacje CFA pracują najczęściej instytucjach i firmach związanych z rynkiem finansowym: Bankach Inwestycyjnych, Funduszach Inwestycyjnych oraz Private Equity, Biurach Maklerskich. Osoba posiadające te kwalifikacje bez problemu znajdzie również pracę za granicą. Miesięczne zarobki w Polsce profesjonalistów posiadających certyfikat CFA zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych, a nierzadko przekraczają trzydzieści tysięcy złotych.

Patrząc na aktualne oferty pracy, zamieszczone na jednym z największym portali rekrutacyjnych www.pracuj.pl, Analityka Informacji Zarządczej w obrębie Działu Treasury w międzynarodowym banku czy Analityka Finansowego w globalnej firmie z branży technologicznej. osoba, która posiada lub jest w trakcie zdobywania kwalifikacji CFA, może ubiegać się, np. o stanowisko Starszego Analityka rynku akcji w jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych,

Pomimo trudności ze zdaniem poszczególnych egzaminów, coraz więcej osób jest świadomych prestiżu wynikającego z przynależności do elitarnego grona osób z dyplomem CFA i można oczekiwać, że ich liczba nadal, a może właśnie szczególnie w czasach kryzysu, będzie sukcesywnie rosła.

Marcin Adamczyk

Fixed Income Portfolio Manager

Dexia Bank Belgium

Wybrałem kwalifikacje CFA, ponieważ interesowała mnie kariera w bankowości inwestycyjnej, a w tej właśnie dziedzinie cieszą się one największy prestiżem. Globalna rozpoznawalność tytułu CFA stwarza sporo możliwości planowania kariery w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego i finansowego, zarządzania instrumentami pochodnymi itp.

CFA polecam wszystkim zainteresowanym tematami Asset Management, Portofolio Management czy bankowość inwestycyjna. Szczególnie, jeśli pracują w międzynarodowych organizacjach.

Do zdobycia tytułu CFA przygotowywałem się z Ernst &Young Academy of Business. Kursy były intensywne i omawiały zagadnienia z zakresu analizy inwestycyjnej, oceny papierów wartościowych, zarządzania funduszem czy doradztwem inwestycyjnym. Podczas studiów magisterskich nikt nawet nie wspominał o tak zaawansowanych instrumentach finansowych. W programie CFA duże znaczenie miało również poznanie zasad etyki w aspekcie zarządzania inwestycjami. W moim przypadku, a zajmuję się zarządzaniem portfelem Asset Backed Securities, wiedza zdobyta podczas kursu okazała się bardzo przydatna.

Jarosław Wajer

Chciałem zdobyć dyplom CFA bo jestem absolwentem dość "zmatematyzowanego" kierunku: „Ekonometria i informatyka". Dlatego, gdy dowiedziałem się, że można w naszej firmie zdobyć te kwalifikacje wiedziałem, że muszę to zrobić. Pracę rozpoczynałem w audycie, obecnie pracuję w doradztwie biznesowym i choć żaden z tych departamentów nie wymaga zdobycia CFA uznałem, że ta kwalifikacja przyda się w mojej karierze zawodowej. Kwalifikacje CFA pozwalają na zdobycie lub udoskonalenie wiedzy o wielu narzędziach analitycznych. Większość tych narzędzi jest nierozłącznie związana z moją codzienną pracą.

Egzaminy, które trzeba zdać, by zdobyć kwalifikacje CFA są specyficzne. Materiał jest bardzo obszerny i niezbędna jest kilkutygodniowa, a wręcz kilkumiesięczna samodzielna praca. Szkolenia przygotowujące do zdania egzaminów są bardzo przydatne, potrafią ukierunkować pracę oraz podsumować wiedzę, nie zastąpią jednak własnego wysiłku kandydata. Dla mnie najłatwiejsza była część dotycząca sprawozdań finansowych oraz analizy statystycznej. Z uwagi na moje upodobania do nauk ścisłych, najtrudniejszy był trzeci egzamin - uważam go za trochę zbyt opisowy i niejednoznaczny.