English info

Firma w 5,5 kroku

Autor: Piotr Cymcyk

Data: 16 listopada 2012

Przedsiębiorca, biznesmen, pracodawca… Łatwe do wypowiedzenia słowa, które jeszcze niedawno wymagały sporego wysiłku i wysokich skoków ciśnienia, żeby przekuć je w rzeczywistość. Nie jest to jednak tak trudne i czasochłonne jak mogłoby się wydawać. Ten poradnik postara się streścić drogę do niezależności czekającą przyszłych pionierów własnego biznesu.

firma w 55 kroku

KROK I – CEIDG

Na samym początku czeka nas wpis do rejestru przedsiębiorców. Wniosek CEIDG-1 składamy przez stronę internetową www.ceidg.gov.pl / bip.mg.gov.pl/ / epuap.gov.pl/wps/portal, wypełniając formularz. Co ważne - wniosek ten musi zawierać podpis elektroniczny (stosunkowo droga usługa, ale można ją zakupić np. w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych lub Krajowej Izbie Rozliczeniowej). Zamiast podpisu elektronicznego możemy także skorzystać z tzw. instytucji bezpłatnego zaufanego profilu, w tym przypadku będziemy musieli osobiście wybrać się do Urzędu Gminy, aby potwierdzić naszą tożsamość. Nasza wizyta powinna zostać poprzedzona odwiedzinami na platformie ePUAP, gdzie stworzymy swój profil. Gdy jednak uznamy, że wymaga to od nas zbyt dużo pracy, a bardziej po drodze jest nam bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy, nic nie stoi na przeszkodzie złożenia wspomnianego wniosku osobiście. Musimy jednak pamiętać, aby w tym przypadku dołączyć do niego oświadczenie, że w stosunku do nas nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności (piszemy je samodzielnie). Dalej z naszym wnioskiem (po potwierdzeniu przez pracownika naszej tożsamości i poprawności wypełnienia formularza) dzieje się już to samo, co w przypadku złożenia przez nas wniosku elektronicznie. Urząd samodzielnie przekształca go w formę internetową i przesyła do CEIDG do następnego dnia roboczego. Jeśli jednak nie mamy Internetu, a wycieczka do urzędu to dla nas zbyt długa wyprawa, zawsze możemy wysłać wniosek pocztą, w tym przypadku jednak musi być on potwierdzony notarialnie.

Dalsza część jest na tyle wygodna, że CEIDG przesyła odpowiednie dane, które wpisaliśmy w naszym wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz informację o dokonaniu wpisu do ZUS-u. Komunikacja z dwiema pierwszymi instytucjami ma dla nas o tyle duże znaczenie, że nie musimy już biegać jak kiedyś po urzędach, żeby uzyskać NIP i REGON. Złożenie wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o nadanie obu z wyżej wymienionych form identyfikacji (nadany numer REGON/NIP powinniśmy dostać pocztą w przeciągu 7 dni na adres podany we wniosku). Jeśli jednak mamy już NIP jako osoba fizyczna, to od tego momentu staje się on NIP-em założonej firmy.

KROK 2 – US

Chociaż Urząd Skarbowy dostaje od CEIDG niemal wszystkie potrzebne mu informacje, to jednak o VAT musimy zadbać samodzielnie. Rozpoczynając działalność, mamy do wyboru, czy chcemy być podatnikiem VAT, czy może nie jest nam to na rękę. Co istotne, dopóki poziom naszej sprzedaży nie przekroczy 150 000 zł, jesteśmy automatycznie zwolnieni z płacenia VAT. Opłata, jaką musimy uiścić, jeśli zdecydujemy się zostać płatnikiem VAT to ok. 170 zł. Oprócz tego w US musimy zdecydować o naszym sposobie rozliczenia. Tutaj mamy do wyboru: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkową księgę przychodów i rozchodów lub kartę podatkową. Konieczny będzie także wybór między podatkiem liniowym a progresywnym, czy częstotliwość jego płacenia (miesięcznie/kwartalnie).

KROK 3 – PIECZĄTKA

W przepisach nie znajdziemy wymogu pieczątki firmowej. Nie trzeba jej używać w większości druków, deklaracjach czy fakturach, a jednak koszt jej wyrobienia (ok. 30pln) jest nieporównywalnie niski  w porównaniu do korzyści, jakie może za sobą nieść jej posiadanie. Na naszej pieczątce powinny znaleźć się przynajmniej takie informacje, jak: NIP, REGON, dane teleadresowe oraz oczywiście nazwa firmy. Łatwo domyślić się, że przyszłe transakcje będą znacznie prostsze, jeśli zaopatrzymy się w pieczątkę. Nie trzeba szukać NIP-u ani REGON-u, nie trzeba uważać na przypadkową pomyłkę w trakcie wpisywania numerów, wystarczy tylko przystawić pieczątkę i gotowe.

KROK 4 - BANK

Prowadzenie naszej przyszłościowej działalności nie obejdzie się bez firmowego konta bankowego. Potrzebne nam ono będzie w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca lub gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15000 euro. Dodatkową zaletą konta jest fakt, że wszelkie opłaty za prowadzenie rachunku można wliczyć w koszty. Zakładając rachunek bankowy, musimy zaopatrzyć się w nadany nam REGON, NIP, dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz nierzadko w wyrobioną wcześniej pieczęć. Wybierając konto spośród różnych ofert bankowych, skupmy się przede wszystkim na kosztach prowadzenia rachunku, wysokości prowizji, kosztach przelewów, a także dostępności i oprocentowaniu kredytu na rachunku.

KROK 5 - ZUS

Należy pamiętać, że pomimo wcześniejszych udogodnień o zgłoszenie się do ZUS musimy zadbać sami i mamy na to 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności (a więc od momentu złożenia wniosku do CEIDG). W tym czasie musimy zgłosić do ubezpieczenia siebie oraz dokonać zgłoszenia firmy. Druki, które czekają nas do wypełnienia, to ZUS ZFA oraz ZUS ZUA (jeśli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem pracy dla naszych pracowników). Jeśli któryś z naszych pracowników albo my sami mamy inną pełnoetatową pracę powyżej minimalnej pensji krajowej, wtedy każdą taką osobę zgłaszamy tylko i wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełniając druk ZUS ZZA. Wszelkie zgłoszenia do ZUS, podobnie jak sam wniosek CEIDG, są bezpłatne.

KROK 5.5 – PIP/SANEPID

To już krok nieobowiązkowy dla każdego. Należy jednak wiedzieć, że jeśli zdecydujemy się zatrudniać pracowników, to mamy obowiązek powiadomić o tym na piśmie inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy, a także odpowiedniego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Na przekazanie im informacji o liczbie pracowników, zakresie naszej działalności, jej miejscu i rodzaju mamy 30 dni od momentu zatrudnienia. W przypadku prowadzenia działalności takich jak gastronomia/fryzjer etc. potrzebna nam będzie także zgoda sanepidu na prowadzenie działalności.

Po przejściu wszystkich wymienionych wyżej kroków będziemy w 99% przygotowani do walki o przetrwanie w wielkim świecie kapitalizmu. Nie zapominajmy jednak o chyba najważniejszym kroku - KROKU 0 – czyli pomyśle na nasz własny biznes.