English info

Książki, które zachęcają do dalszych poszukiwań – „50 dzieł klasyki sukcesu” i „50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się"

Autor: Dorota Sierakowska

Data: 23 września 2012

„50 dzieł klasyki sukcesu” i „50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się” to książki ciekawe, o ile spojrzy się na nie z odpowiedniej perspektywy. Każda z nich zawiera bowiem zbiór interesujących idei i inspirujących opowieści osób sukcesu – niemniej jednak, wiedza w nich zawarta jest dość powierzchowna.

50 dzie x2

Każda z opisywanych książek zawiera 50 kilkustronicowych opisów najważniejszych – według autora – lektur związanych z danym zagadnieniem, a więc odpowiednio sukcesem i bogactwem. Wydaje się, że zwłaszcza w przypadku „50 dzieł klasyki sukcesu” wybór opisywanych książek był zadaniem karkołomnym – o ile można bowiem zmierzyć czyjeś bogactwo, o tyle sukces jest już pojęciem względnym.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nazwiska zebrane w każdej z opisywanych książek są wybrane dość chaotycznie – jednak to właśnie ich zróżnicowanie sprawia, że lektury te nie są nudne. Mamy więc obok siebie wielkich przedsiębiorców (Andrew Carnegie, Henry Ford, Sam Walton, Bill Gates), znanych inwestorów (Warren Buffett, Donald Trump), ekonomistów (Milton Friedman, Adam Smith), a także legendarnych przywódców (Abraham Lincoln, Nelson Mandela). Oprócz książek współczesnych (Robert Kiyosaki „Bogaty ojciec, biedny ojciec”) pojawiają się opisy dzieł sprzed wielu lat (Sun Tzu „Sztuka wojny”).

Największą wadą obu książek Tima Butlera-Bowdona jest fakt, że wiele osób zawodowo związanych z ekonomią, finansami i zarządzaniem lub po prostu zainteresowanych tą tematyką uzna je za wtórne. Niemniej jednak, dla osoby, która dopiero zaczyna się interesować tymi zagadnieniami, są to ciekawe i inspirujące lektury na początek. Pozwalają one w krótkim czasie być zorientowanym w tematyce najważniejszych książek o tematyce okołobiznesowej. Wprawdzie zawarte w nich opisy książek są lakoniczne, jednak prawdopodobnie zamiarem autora nie było wyczerpanie tematu, lecz zachęcenie do zgłębiania wiedzy.