English info

Fabozzi - marka sama w sobie - Frank J. Fabozzi, „Rynki obligacji. Analiza i strategie”

Autor: Michał Bieńkowski

Data: 15 maja 2012

Książka Fabozziego to już kultowa pozycja na liście wszystkich osób związanych z rynkami papierów dłużnych. Szerokie spektrum analizowanych zagadnień oraz przejrzysty wywód autora pozwalają na szybkie zrozumienie treści.

fabozzi

Czytając „Rynki obligacji”, mamy wrażenie, że autor prowadzi wykład i przekazuje nam w ten sposób porządkowaną wiedzę, zaczynając od samych podstaw, a kończąc na wycenie złożonych pochodnych kredytowych.

Niestety, podczas gdy angielska wersja książki doczekała się już ósmej edycji (styczeń 2012), to wersja polska pochodzi z 1999 roku, zatem niektóre zawarte w niej informacje i przykłady są bardzo nieaktualne, ponieważ w międzyczasie dużo się wydarzyło. Brak przykładów opartych na osobliwej sytuacji rynkowej z ostatnich lat powoduje, że czytelnik często czuje się, jakby podróżował w czasie do lat dziewięćdziesiątych i osiemdziesiątych. Sprawia to wrażenie czytania raczej książki do historii niż podręcznika o dynamicznie rozwijającym się rynku obligacji. Wniosek: lepiej czytać nową wersję w języku oryginalnym.