English info

Dilerem być

Autor: Katarzyna Chałupczak

Data: 16 maja 2007

Dawno, dawno temu słowo diler kojarzyło mi się z jednym: sprzedawcą samochodów. Potem odkryłam, że diler to osoba nielegalnie sprzedająca narkotyki. Obecnie znam jeszcze trzecie, najważniejsze dla mnie znaczenie tego słowa.

Diler (z ang. dealer) to osoba lub instytucja będąca pośrednikiem w obrocie walutą, towarami lub instrumentami finansowymi. Główną różnicą miedzy maklerem a dilerem jest to, że ten pierwszy dokonuje transakcji w imieniu swojego klienta, natomiast drugi kupuje bądź sprzedaje na własny rachunek. Ponosi w związku z tym ryzyko związane z przeprowadzanymi operacjami, a zarabia na sprzedaży towarów, walut i papierów wartościowych po wyższej cenie niż je kupił lub na prawidłowym odczytaniu przyszłych ruchów stóp procentowych. W tym artykule skupię się na pracy dilera walutowego.

Miejscem pracy dilera walutowego są tak zwane dealing roomy znaczących banków handlowych i inwestycyjnych. Tam ustala się kursy walut oraz kluczowe ceny na międzynarodowych i narodowych rynkach finansowych.

Od dilera wymaga się odpowiedniego zasobu wiedzy i umiejętności praktycznych. Najlepiej, aby kandydat ukończył uczelnię ekonomiczną lub studia z zakresu nauk ścisłych. Umiejętności matematyczne są niezwykle ważne, gdyż diler musi szybko analizować dane, błyskawicznie szacować ryzyko i podejmować korzystne decyzje, zależnie od tego, co się dzieje na rynku. Od dilera wymaga się również znajomości języka angielskiego, predyspozycji do pracy w zespole oraz komunikatywności. Wiele ważniejsze są jednak systematyczność, dokładność i sumienność. Na pewno w tym zawodzie sprawdzają się osoby dynamiczne, zdecydowane i pewne tego, co robią. Bardzo szybko trzeba nie tylko podejmować decyzje, ale również weryfikować je w miarę napływania z rynku nowych danych i natychmiast zamykać nietrafione pozycje.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę ponoszone ryzyko, oczekiwania wysokiego zysku i naciski „z góry” oraz niebagatelne kwoty, którymi się obraca, dojdziemy do wniosku, że zawód ten mogą uprawiać tylko ludzie o stalowych nerwach. Dilerami są zwykle osoby młode, będące w stanie podejmować wysokie ryzyko. Mało która z nich pracuje dłużej niż do trzydziestki. Młodzi ludzie są też w stanie szybko przyzwyczajać się do zmian. Podobnie jak w przypadku tradera, profesja ta jest niezwykle stresująca i wykańczająca, stąd dilerzy wytrzymują na swoim stanowisku zaledwie kilka, średnio ok. 5 lat. Dilerzy walutowi pracują w systemie prowizyjnym, tzn. ile wypracują, tyle zarobią.

Ich pracodawcami są banki i duzi klienci instytucjonalni, którzy potrzebują wymienić większe ilości walut na rynku lub skorzystać z możliwości zabezpieczenia pozycji walutowej. Obraca się pokaźnymi kwotami, zwykle podstawową jednostką stosowaną w transakcjach walutowych jest 1 mln waluty bazowej. Banki posiadają też piony inwestycyjne, w których zatrudnieni dilerzy mają za zadanie kupować i sprzedawać waluty w celu zarabiania na różnicach kursowych. Diler to profesja ekskluzywna i dobrze płatna, dająca duże możliwości i satysfakcję – to, co osiągnąłem jest tylko moją zasługą, a nie zespołu, kolegi czy przełożonego.

Kandydaci do pracy w dealing roomie poddawani są czasem testom psychologicznym. Praktykant przez pewien czas obserwuje, jak pracuje jego doświadczony kolega. Potem obaj wspólnie dyskutują nad wybranymi transakcjami. Dopiero po pewnym czasie świeżo upieczony diler dostaje własne nieduże transakcje. Wśród kandydatów na dilerów walutowych praktycznie nie ma przedstawicielek płci żeńskiej, ponieważ zazwyczaj mają one mniejszą skłonność do ryzyka i działają mniej agresywnie. Zajmują raczej stanowiska (również w dealing roomach), które pozwalają na podejmowanie decyzji w dłuższym okresie jak np. diler obligacji.

Praca dilera jest ciężka i odpowiedzialna. Kiedyś dyrektor departamentu skarbu w jednym z dużych banków powiedział: "Praca dilera walutowego jest znacznie trudniejsza od dilera obligacji. Diler walutowy musi uważać, żeby nie wziąć stopa, a jak pozycja w obligacjach się nie wyrabia, to nie musisz jej ciąć, bo zawsze dostajesz kupon". Mimo że stresująca i wymagająca, praca ta wciąż przyciąga kolejnych kandydatów, szukających niezależności od innych i wysokich wynagrodzeń. Jeżeli lubisz wyzwania, ryzyko i adrenalinę, może jest to praca dla ciebie?