English info

Łakomy kąsek

Autor: Aleksandra Panek, Agnieszka Żmigrodzka

Data: 12 marca 2012

Pamapol powstał w 1993 roku jako firma rodzinna założona przez braci Szataniaków. Od początku swojej działalności spółka zajmowała się przetwórstwem mięsno-warzywnym – produkcją dań gotowych w słoikach, takich jak gołąbki, flaczki, fasolka po bretońsku. Obecnie spółka jest liderem w tym segmencie rynku – produkuje zarówno pod swoją marką, jak i pod markami własnymi hipermarketów.

pamapol

Po 13 latach działalności, nieustannego rozwoju i wcielania do swojej grupy kapitałowej coraz to nowych spółek, Pamapol zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kapitał pozyskany w ten sposób został przeznaczony na dalsze inwestycje w nowe marki. Obecnie Pamapol jest właścicielem takich marek jak: Kwidzyn, Cenos, O’Sole, Galaxia oraz Sorella. Oprócz spółek spożywczych, Grupa Pamapol ma w swoim portfelu Hutę Szkła w Sławnie, produkującą słoiki, dzięki czemu Pamapol mógł znacznie obniżyć koszty wytworzenia swoich produktów.

Pamapol na rynku

Prezesem Pamapolu jest pan Krzysztof Półgrabia – człowiek z zewnątrz, z dużym doświadczeniem w zarządzaniu. Jednak rodzina Szataniaków jest ciągle obecna w Zarządzie (Mariusz Szataniak jest wiceprezesem), a szczególnie w Radzie Nadzorczej spółki. Nie jest to nic dziwnego, wobec faktu, że nadal posiada ona ponad 70% akcji Pamapolu. Pozostałe 30% podzielone jest pomiędzy Millenium TFI, Investors TFI oraz free float. Taka struktura właścicielska zapewnia rodzinie Szataniaków pełną kontrolę nad strategią spółki.

W 2008 roku spółka wprowadziła strategię działania na lata 2009-2011, której celem było zwiększenie przychodów spółki o 15-20% rocznie oraz podniesienie marży operacyjnej. Aby osiągnąć założony cel, Pamapol podpisał intratny kontrakt z Agencją Rynku Rolnego na dostawę produktów (dotyczy to marki Cenos), zwiększył swoją obecność w sieciach handlowych w Polsce, a także za granicą (podpisał kontrakt z Tesco UK), oraz wprowadził do swojej oferty markę segmentu premium – Spichlerz Rusiecki. Obecnie produkty oferowane przez Pamapol można podzielić na następujące grupy: dania gotowe (ok. 60% sprzedaży), zupy gotowe (spadek sprzedaży o 10%, Pamapol nie jest liderem w tym segmencie działalności), konserwy i dania mięsne (nowy obszar produktowy dla Pamapolu, wprowadzony w 2009 roku i ciągle rozwijany). Oprócz produktów nowej marki Spichlerz Rusiecki, Pamapol sprzedaje głównie produkty z niższej półki cenowej.

Segment rynku będący głównym źródłem przychodów Pamapolu, czyli produkcja dań gotowych, ma dobre perspektywy rozwoju w Polsce – w porównaniu do krajów Europy Zachodniej Polacy kupują na razie stosunkowo mało dań gotowych, ich oferta w polskich sklepach jest zdecydowanie uboższa niż za naszą zachodnią granicą. Biorąc pod uwagę coraz szybsze tempo życia i brak czasu na codzienne przygotowanie posiłków, widzimy sporą przestrzeń na rozwój segmentu produktów, które oferuje Pamapol.

Finanse Pamapolu

Obroty spółki systematycznie rosną: w 2006 roku, kiedy Pamapol debiutował na giełdzie, jego przychody wyniosły niecałe 200 mln PLN, na koniec 2010 roku było to już 550 mln PLN i wszystko wskazuje na to, że 2011 rok przyniesie kolejny wzrost przychodów Spółki. Do 2007 roku regularnie rósł także zysk operacyjny Pamapolu, jednak w 2008 roku spółka zanotowała po raz pierwszy (i jedyny jak do tej pory) stratę na poziomie operacyjnym, pogłębioną jeszcze przez negatywną wycenę opcji zabezpieczających ryzyko kursowe. Od tamtej pory spółka próbuje podnieść swoją rentowność, jednak czeka ją jeszcze długa droga, zanim osiągnie poziomy zyskowności sprzed 2008 roku. Elementami, które na pewno nie pomagają Pamapolowi w chwili obecnej, są wysokie ceny produktów spożywczych na światowych rynkach. W celu poprawy wysokości marży, a przynajmniej utrzymania jej na dotychczasowym poziomie, Pamapol zmuszony jest do podnoszenia cen swoich produktów, co z kolei nie wpływa pozytywnie na wolumen sprzedaży.

Zainwestować czy nie zainwestować?

Pamapol zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2006 roku, cena akcji wynosiła wtedy 12,10zł. W ciągu pierwszego roku na akcjach tej spółki można było zarobić niemal 200%, gdyż w połowie 2007 roku cena akcji osiągnęła poziom 34,99zł. Potem było już tylko gorzej – zjazd do 1,34zł w 2009 roku; od tamtej pory cena akcji nigdy nie przekroczyła 8zł, obecnie jedna akcja Pamapolu kosztuje 3zł. Wskaźnik cena/zysk jest dosyć wysoki i wynosi 28,3.

W naszej ocenie zakup akcji Pamapolu przez inwestorów indywidualnych może nie być najlepszym pomysłem na szybkie wzbogacenie się. Jednak w spółce tej tkwi potencjał. Wydaje się ona być łakomym kąskiem dla jakiegoś inwestora strategicznego ze względu na niską cenę akcji w porównaniu do wartości księgowej spółki (0,54). Przejmując pakiet kontrolny akcji spółki Pamapol, inwestor strategiczny mógłby zrestrukturyzować spółkę i sprzedać jej akcje z zyskiem po jakimś czasie, jeśli natomiast restrukturyzacja okazałaby się nieskuteczna, sprzedaż aktywów spółki również przyniosłaby satysfakcjonujący zysk, biorąc pod uwagę fakt, że wartość księgowa jej aktywów jest dwa razy wyższa niż jej wycena rynkowa.