English info

A co po Euro 2012?

Autor: Aleksandra Panek, Agnieszka Żmigrodzka

Data: 19 grudnia 2011

Budimex (jak sama nazwa wskazuje) to spółka, zajmująca się działalnością budowlaną, deweloperską oraz zarządzaniem nieruchomościami. Głównymi rynkami, na których działa, są Polska i Niemcy. Spółka powstała w 1968 roku, w 1992 roku została sprywatyzowana, a trzy lata później zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

1032939menatwork

W 2000 roku 59,06% akcji Budimeksu kupiła hiszpańska spółka Ferrovial. Obecnie 5,66% akcji spółki posiada OFE PZU „Złota Jesień”, natomiast ponad 30% akcji to free float. Budimex jest zarządzany przez bardzo doświadczona i wykwalifikowaną kadrę – prezes jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, a wiceprezesem jest przedstawiciel hiszpańskiej spółki Ferrovial, który ma bardzo duże doświadczenie w budownictwie międzynarodowym.

Finanse spółki

W ostatnim czasie przychody z działalności podstawowej spółki rosną – w 2010 roku o 35% w porównaniu do 2009, w 3 kwartale 2011 roku o 21% w porównaniu do 3 kwartału 2010. Jednak w obliczu zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej i boomu budowlanego z nimi związanego, nie jest to nic zaskakującego. Dodatkowo w 2011 roku udało się sprzedać mieszkania wybudowane w 2010 roku, kiedy popyt na mieszkania był wyraźnie niższy.  Problem z utrzymaniem dynamiki wzrostu przychodów może pojawić się w 2014 roku, kiedy inwestycje wygasną. Pomimo wzrostu przychodów, marża ze sprzedaży spada (z 13% w 2009 do 11% w 2010, z 12% w 3 kwartale 2010 do 8% w 3 kwartale 2011), co z jednej strony spowodowane jest wzrastającą konkurencją na rynku, z drugiej może wynikać ze specyfiki działalności spółek budowlanych, które w zależności od etapu realizowanych inwestycji ponoszą większe koszty (w początkowej fazie realizacji inwestycji). Pomimo spadku marży na sprzedaży, osiągany obecnie poziom możemy oceniać jako bardzo dobry w porównaniu do innych spółek budowlanych na rynku – Budimex wypełnia dwieście procent normy. Na EBIT w dużym stopniu mają wpływ zawiązywane i rozwiązywane rezerwy, w szczególności związane z należnościami spornymi. W 3 kwartale 2011 roku spółka rozwiązała rezerwy w wysokości 67 mln złotych, a zawiązała jedynie 21 mln złotych rezerw.

Szanse i zagrożenia

Perspektywy rozwoju spółki bardzo łatwo można ocenić w krótkim okresie (do końca 2013 roku), gdyż specyfika rynku budowlanego sprawia, że kontrakty podpisywane są z wyprzedzeniem i obecnie portfel zamówień Budimeksu na 2013 rok jest prawie zapełniony. Jednak, tak ja zostało wspomniane powyżej, od 2014 roku sytuacja spółek budowlanych pogorszy się ze względu na zmniejszenie liczby inwestycji infrastrukturalnych (których udział w portfelu Budimeksu jest największy – 85%). Inwestycji mieszkaniowych obecnie jest mniej niż jeszcze w 2007-2008 roku, natomiast wzrasta liczba zamówień w segmencie non-residential (centra handlowe, biurowce, budynki użytku publicznego), którego udział w portfelu zamówień Budimeksu najprawdopodobniej będzie rósł w najbliższym czasie.  Ponadto spółka liczy na wzrost liczby kontraktów w segmencie budownictwa kolejowego i energetycznego, który pomógłby zasypać dziurę powstałą po wygaśnięciu kontraktów na budowę dróg. Prezes w swoim liście do sprawozdania za 2010 rok zapowiada także wkroczenie Budimeksu na rynki Europy Środkowej i Wschodniej - w szczególności Rumunia i Bułgaria mogą okazać się trafionymi kierunkami ze względu na niższy niż w Polsce poziom rozwoju infrastruktury ogólnej. Głównymi czynnikami, które będą mieć wpływ na wynik finansowy Budimeksu w przyszłości, oprócz zawirowań na rynku finansowym, które w dużej mierze kształtują poziom kursów walut, są ceny materiałów i usług budowlanych oraz rozstrzygnięcie toczących się spraw sądowych, które obecnie dotyczą zobowiązań i wierzytelności spółki na łączną kwotę 546,5 mln złotych.

Obecnie cena akcji Budimeksu wynosi 72 złote, zaś na początku 2011 za jedną akcję tej spółki trzeba było zapłacić 105 złotych. Widoczny jest spory spadek kursu akcji, uzasadniony ogólnym trendem spadkowym na giełdzie, a nie wynikami spółki, które są bardzo dobre. W naszej ocenie zakup akcji Budimeksu w najbliższym czasie może być dobrym pomysłem. Pośród polskich spółek budowlanych notowanych na GPW Budimex osiąga największe przychody oraz zyski, a jedynie PBG ma wyższą wartość rynkową

Polacy na pewno łatwo pozbierają się po przegranej naszej drużyny narodowej na Euro 2012, ale jak po Euro 2012 poradzi sobie branża budowlana? No to pytanie na razie nie znamy odpowiedzi.