English info

MFW od kuchni - Joseph Stiglitz, „Globalizacja”

Autor: Marta Kozakiewicz

Data: 14 listopada 2011

Jak zapewne wielu czytelników, zwykle unikam książek reklamowanych jako „szokująca prawda”. Zawartość często sprawia zawód, ponieważ wcale nie jest szokująca oraz (co gorsza) ma niewiele wspólnego z prawdą. Sceptyków do sięgnięcia po „Globalizację” przekonać powinno nazwisko autora - Joseph Stiglitz, laureat Nagrody Nobla, od 1993 roku był doradcą ekonomicznym prezydenta Clintona, zaś w latach 1997-2000 pełnił funkcję głównego ekonomisty i wiceprezesa Banku Światowego. Pełnione funkcje pozwoliły mu przyjrzeć się „od wewnątrz” organizacjom międzynarodowym, takim jak MFW czy Bank Światowy, odpowiedzialnym za przebieg procesów globalizacji.

GlobalizacjaJoseph E Stiglitz

Stiglitz skupia się na ocenie działań Międzynarodowego Funduszu Walutowego w krajach rozwijających się, m.in. w Azji Wschodniej, a w szczególności działań podjętych w czasie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego w latach 1997-1998. Poddaje krytyce decyzje podejmowane w oparciu o postanowienia porozumienia waszyngtońskiego, które sprawiły, że koszty globalizacji w wielu krajach nie tylko znacznie przekraczały korzyści, lecz wręcz stały się nie do udźwignięcia przez społeczeństwa słabiej rozwinięte. Błędy w kolejności i tempie przeprowadzanych zmian, stawianie ideologii ponad dowodami naukowymi, niezauważanie kontekstu społecznego, a także brak przejrzystości - to jedne z wielu zarzutów, które formułuje autor.

Stiglitz wprowadza czytelnika za kulisy spektaklu rozgrywającego się na najwyższych szczeblach władzy, gdzie polityka wygrywa z teorią ekonomii, a większość decyzji podejmowana jest za zamkniętymi drzwiami. Jego celem nie jest podważenie wiarygodności organizacji międzynarodowych, a jedynie konstruktywna krytyka wraz z propozycjami zmian. Reformy wydają się niezbędne, aby globalne instytucje mogły spełniać pokładane w nich nadzieje- sprawić, by globalizacja przyczyniła się do poprawy warunków życia każdego człowieka, a w szczególności tych żyjących dziś w skrajnej nędzy.

„Globalizacja” to bez wątpienia pozycja warta polecenia nie tylko pracownikom organizacji międzynarodowych, ale każdemu, komu nieobojętne są problemy dzisiejszego świata.