English info

Price action

Autor: Bazyli Kubacki

Data: 24 listopada 2011

Podstawowym zagadnieniem dla każdego inwestora dokonującego transakcji na rynku walutowym lub derywatów jest system. Określa on momenty, w których należy zajmować pozycje, bądź też zamykać dotychczasowe. Posiadanie przez inwestora własnej, sprawdzonej strategii, której wytycznymi będzie się on kierować, jest jednym z warunków na drodze do przeprowadzania zyskownych transakcji. Przeglądając literaturę o tematyce inwestycyjnej, a także internet, można znaleźć setki różnorodnych systemów. Począwszy od tych bazujących na oscylatorach, poprzez średnie kroczące, harmonic trading, na teorii fal Elliotta skończywszy. Wymienione tu zostały oczywiście tylko niektóre, najbardziej popularne. Systemem, który na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie banalnego w swej istocie, jednak w rzeczywistości wymaga olbrzymiego doświadczenia i setek godzin spędzonych na obserwacji wykresów, jest price action.

price action 2

W najprostszy sposób price action zdefiniować można jako system określający sygnały kupna/sprzedaży na podstawie czystego wykresu, samych ruchów cenowych. Bazuje on na wykorzystywaniu poziomów wsparcia i oporu, które mogą stanowić potencjalne lokalizacje odwrócenia trendu lub przynajmniej korekcyjnego odreagowania. Strategia ta nie zakłada więc stosowania różnego rodzaju indykatorów sprawiających niekiedy, iż wykres staje się nieczytelny. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, iż jej ideą jest powrót do korzeni analizy technicznej, gdzie potencjalne obszary wystąpienia popytu i podaży wyznaczano za pomocą samych ruchów cenowych - w końcu to cena odzwierciedla kierunek, w którym podąża rynek i nastroje, jakie na nim panują.

Swing low, swing high, konsolidacja

Dwa pierwsze z powyższych zagadnień są jednymi z kluczowych terminów dla price action. Swing low możemy zdefiniować jako kombinację trzech słupków (lub świec – w zależności od stosowanego przez inwestora wykresu), w której słupek poprzedzający i następujący mają wyższe dołki, natomiast w swing high – słupek poprzedzający i następujący mają niższe szczyty.

Formacje te odgrywają szczególnie istotną rolę jako lokalizacja, a więc jeden z elementów, które trzeba wyznaczyć, zanim się dokona transakcji. Swing low mogą stanowić obszar potencjalnego wsparcia, natomiast swing high – oporu. Niewątpliwie są to miejsca, przy których należy szczególnie obserwować zachowanie rynku i w razie realizacji założonego scenariusza – podejmować odpowiednie działania. Z drugiej strony, przebicie tych formacji może świadczyć o wzmożonej sile popytu/podaży i także stanowić sygnał dla inwestora.

Zgodnie z price action, obszar konsolidacji można wykorzystać w tradingu na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest wyznaczanie za jego pomocą potencjalnych obszarów popytu/podaży, analiza reakcji rynku w momencie, gdy kurs przedostaje się w dane zakresy cenowe i szukanie ewentualnego momentu na zajęcie pozycji. Kolejną strategią wykorzystującą zakres konsolidacji jest zajęcie pozycji zgodnie z kierunkiem wybicia. Warto w tym momencie wspomnieć o takich systemach jak 1-2-3 breakout czy formacja wiadra (bucket pattern), które w swojej istocie także bazują na wybiciu z prostokąta.

Sygnały do zajęcia pozycji 

W poprzednim akapicie zostało przedstawionych kilka popularnych formacji, które mogą stanowić potencjalną lokalizację, w której dojdzie do odwrócenia trendu bądź mocniejszej korekty. Należy jednak pamiętać, iż wyznaczenie lokalizacji stanowi dopiero pierwszy etap w procesie decyzyjnym poprzedzającym zawarcie transakcji.

Mając już wyznaczony potencjalny obszar wsparcia/oporu, w którym do głosu mogą dojść odpowiednio byki lub niedźwiedzie, trzeba obserwować, jak zachowuje się cena po dotarciu w okolice danych poziomów. Pomocne w tym zakresie mogą się okazać niektóre formacje świec japońskich (np. objęcie bessy/objęcie hossy) lub formacja pin bara. Pin bar jest jedną z najpopularniejszych formacji związanych z price action. Korzystając z terminologii świec japońskich, można by przedstawić go jako świecę z długim cieniem i małym korpusem. Występując w pobliżu wsparcia lub oporu, sygnalizuje ona siłę odpowiednio popytu lub podaży, a zarazem mocny sygnał zwrotu na rynku. Na rynku akcji sygnałem dodatkowo potwierdzającym ważność formacji są znacznie podwyższone obroty, które świadczą o mocnej akumulacji bądź dystrybucji akcji (w zależności od miejsca wystąpienia). Osoby orientujące się w tematyce świec japońskich na pewno zauważą podobieństwo pin bara do formacji młota (w pobliżu wsparć) lub spadającej gwiazdy (w pobliżu oporów).

Cena jest najważniejsza

Powyżej przedstawione zostały pokrótce jedynie niektóre zagadnienia związane z price action, mające na celu tylko wprowadzić czytelnika w obszar tego systemu - nie sposób bowiem go szeroko opisać w jednym artykule. Najważniejszym założeniem price action jest, iż to cena jest najważniejsza i stanowi klucz do zrozumienia rynku. To właśnie odpowiednie zachowania ceny wskazują inwestorom, gdzie mogą spodziewać się uaktywnienia siły popytu lub podaży, co pomaga im podjąć właściwą decyzję. Należy pamiętać, iż kluczem do zrozumienia tego systemu jest przede wszystkim obserwacja rynku i analiza tego, jak kursy reagują na odpowiednie poziomy. To właśnie doświadczenie w analizie wykresów jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w stosowaniu price action.