English info

"Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia" Jerzy Żyżyński, PWN, 2009

Autor: Marek Ignaszak

Data: 5 maja 2011

Książka dr hab. Jerzego Żyżyńskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, pt. "Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia" jest poświęcona podstawowym kwestiom polityki fiskalnej. Autor analizuje miejsce i cele sektora publicznego w gospodarce. Profesor Żyżyński omawia podstawowe zależności makroekonomiczne, rozważając różne mechanizmy interakcji między sektorem publicznym a prywatnym i modelując ich skutki.

budzet

Opisuje szeroką gamę form opodatkowania oraz analizuje wpływ każdej z nich na sytuację gospodarczą. Autor omawia także mechanizmy tworzenia oraz  charakterystykę budżetu centralnego, rozkładając na czynniki pierwsze przepływu pieniężne między rządem a sferą realną oraz wnikliwie analizując skutki takiej interakcji podmiotów gospodarczych.

Praca w sposób przejrzysty przedstawia podstawowe zagadnienia ekonomii sektora publicznego, obrazując je prostymi modelami oraz porównaniami stosowanych w Europie oraz USA form prowadzenia polityki fiskalnej. Lektura pozwoli lepiej zrozumieć sposób, w jaki rządy gospodarują zebranymi podatkami oraz z jakimi wyzwaniami przychodzi zmierzyć się urzędnikom ministerstwa finansów.

Ze względu na kompleksowość analizy wielu bardzo podstawowych problemów makroekonomicznych oraz prostą charakterystykę mechanizmów polityki fiskalnej omawiana książka jest idealną pozycją dla uczniów liceów oraz studentów kierunków niezwiązanych bezpośrednio z ekonomią. Przeczytanie „Budżetu i polityki podatkowej” nie wzbogaci jednak wiedzy osób, które mają już za sobą kurs podstawowej makroekonomii.