English info

CIMA - certyfikat na sukces

Autor: Fiona Harvey, Szef ds. rozwoju CIMA w Polsce

Data: 11 kwietnia 2011

Przy tak dużej liczbie świetnie wykształconych absolwentów wyższych uczelni wkraczających obecnie na rynek pracy w Polsce, ambitni profesjonaliści mogą zrobić tylko jedno – udowodnić, że są lepsi od innych. Doskonałym sposobem wyróżnienia się z tłumu jest zdobycie profesjonalnej kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości. Coraz więcej firm, zwłaszcza międzynarodowych, poszukuje managerów, którzy dobrze rozumieją działanie finansów w szerszym kontekście biznesowym. Profesjonalna kwalifikacja CIMA z zakresu rachunkowości zarządczej przeznaczona jest dla przyszłych liderów biznesu.

Aby zachować konkurencyjność na współczesnym rynku, organizacje potrzebują specjalistów, którzy potrafią wykorzystać swoje umiejętności do budowania bardziej sprawnych i przynoszących większe sukcesy przedsiębiorstw. A z tego zadania nikt nie wywiąże się lepiej niż specjaliści ds. rachunkowości zarządczej: profesjonaliści, którzy mają niewiele wspólnego z tradycyjną księgowością. Członkowie CIMA myślą perspektywicznie i posiadają umiejętności użyteczne w różnych obszarach działalności firmy, gdzie wcielają się w rolę tzw. „partnerów biznesowych”, stając się siłą napędową rozwoju przedsiębiorstwa.

Atrakcyjność CIMA wynika z elastyczności modelu edukacyjnego oferowanego przez tą organizację. O uzyskanie kwalifikacji profesjonalnej CIMA może ubiegać się każdy, a jedynym wymogiem wstępnym jest posiadanie odpowiednich umiejętności matematycznych. Z założenia nauka do egzaminów odbywa się na odległość, tak więc kandydaci mogą zdecydować, w jakiej formie i kiedy chcą się uczyć. Większość osób ubiegających się o kwalifikację wybiera opcję „pracuję i studiuję”, łącząc pełnoetatową pracę z nauką w wolnym czasie. Niektóre firmy oferują swoim pracownikom kursy przygotowujące do zdobycia kwalifikacji w ramach programu doskonalenia umiejętności zawodowych.

Kandydaci mogą również docenić elastyczność CIMA podczas zdawania egzaminów. Sesje egzaminacyjne organizowane są od dwóch do czterech razy w ciągu roku, w zależności od poziomu zaawansowania kursu. Kandydaci mogą zdecydować, do której sesji chcą przystąpić oraz ile egzaminów zdawać w trakcie każdej z nich. CIMA nieustannie rozbudowuje sieć ośrodków egzaminacyjnych w Polsce. Do tej pory powstało pięć ośrodków, w których można przystąpić do egzaminu pierwszego szczebla kwalifikacji CIMA, Certificate in Business Accounting, oraz dwa ośrodki organizujące egzaminy na wyższych poziomach. W tym roku Instytut planuje również otwarcie biura CIMA w Warszawie.

Elastyczność CIMA oznacza, że to kandydat decyduje o tym, jak długo będzie się uczył. Instytut nie wymaga od słuchaczy, aby uzyskali członkostwo w CIMA w wyznaczonym terminie. W wielu przypadkach zdobycie pełnej kwalifikacji trwa 3 lata, co jest bardzo realistycznym założeniem. Poza tym, kwalifikacja jest podzielona na części i po ukończeniu każdej z nich kandydat otrzymuje stosowny dyplom.

Indywidualizacja modelu nauki w CIMA sprawia, że trudno podać dokładny koszt uzyskania kwalifikacji. Nauka we własnym zakresie jest tańsza, ale wiele osób woli zapisać się na kursy prowadzone przez autoryzowane ośrodki szkoleniowe, które pomagają w przygotowaniu do egzaminów. Każdy, kto myśli poważnie o karierze w biznesie, w pewnym momencie uświadamia sobie, że inwestowanie we własną przyszłość to konieczność. Większość słuchaczy CIMA przygotowujących się do egzaminów pracuje zawodowo, w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin, czyli zarabia i uczy się jednocześnie. Niektórzy pracodawcy oferują swoim pracownikom wsparcie finansowe i szkoleniowe.

Niezależnie od wybranej metody nauki, CIMA oferuje liczne korzyści. Jak wynika z badania przeprowadzonego niedawno wśród słuchaczy Instytutu z całego świata, większość z nich pracuje dla międzynarodowych firm zatrudniających ponad 500 pracowników. Co więcej, słuchacze CIMA otrzymują wysokie wynagrodzenia i nie obawiają się utraty pracy, z której czerpią dużą satysfakcję. Spośród przebadanych słuchaczy CIMA w Polsce, 72 procent jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z uzyskiwanych zarobków, co stanowi najwyższy odsetek z odnotowanych we wszystkich krajach objętych badaniem. Niewiele mniej spośród ankietowanych osób (69 procent) zamierza wykorzystać kwalifikację do przyspieszenia swojego rozwoju zawodowego, planując zmianę pracy w ciągu najbliższych dwóch lat. Dla profesjonalistów, którzy zdobędą status członków CIMA, otworzą się nieograniczone możliwości rozwoju.

Podczas gdy inne kwalifikacje z dziedziny rachunkowości przygotowują słuchaczy do pracy w firmach rachunkowych, kładąc nacisk na audyt zewnętrzny i kwestie podatkowe, CIMA szkoli profesjonalistów nastawionych na wszechstronną, dynamiczną karierę w obszarze zarządzania finansami, którzy wykorzystają zdobyte umiejętności przy zarządzaniu ryzykiem, podejmowaniu kluczowych decyzji i współuczestniczeniu w strategicznym planowaniu rozwoju firmy. Członkowie CIMA pracują na różnorodnych stanowiskach, np. jako analitycy biznesowi, kierownicy projektów, biegli z zakresu rachunkowości zatrudnieni przez wymiar sprawiedliwości, dyrektorzy odpowiedzialni za zmiany, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy ds. planowania, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy generalni czy prezesi firm. Kwalifikacje CIMA zapewniają też znakomite przygotowanie finansowe każdemu, kto chce założyć własny biznes. Za pośrednictwem CIMAsphere, forum zrzeszającego społeczność internetową CIMA, można nawiązać kontakt ze 183 tys. słuchaczy i członków CIMA ze 168 krajów na całym świecie.

Słuchacze i członkowie CIMA mają obowiązek przestrzegać kodeksu etycznego Instytutu, co oznacza, że przedkładają oni zasady nad doraźne korzyści. Od członków CIMA oczekuje się stałego zaangażowania w program ustawicznego doskonalenia zawodowego. Wymóg ten gwarantuje znajomość wszystkich nowinek technicznych, prawnych i handlowych dotyczących branży, w której działają. Powyższe czynniki, połączone z wiedzą i umiejętnościami z zakresu zarządzania i finansów zdobytą w trakcie nauki, powodują, że członkowie CIMA są niezwykle atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy.

Można wskazać wiele innych różnic między kwalifikacją profesjonalną CIMA w dziedzinie rachunkowości zarządczej a dyplomem MBA. CIMA to instytut cieszący się międzynarodową renomą, a jakość i dyscyplina oferowanej kwalifikacji są uznawane przez czołowe międzynarodowe firmy, takie jak Rolls Royce, IBM, Procter & Gamble czy Fujitsu. Na całym świecie słuchacze CIMA muszą spełniać te same wysokie standardy wiedzy i kompetencji, dzięki czemu pracodawcy zyskują pewność, że kwalifikacja CIMA zawsze stanowi synonim najwyższej jakości. Podsumowując, CIMA to idealny punkt wyjścia do dynamicznej międzynarodowej kariery.