English info

Edyta Duda-Piechaczek, Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Helion

Autor: Jakub Domagalski

Data: 20 października 2010

„Nie znać kosztów firmy, to znaczy spisać ją na straty”- to główne przesłanie omawianej książki, które stanowi doskonałą ilustrację myśli przewodniej współczesnego przedsiębiorstwa. W końcu dogłębna znajomość finansów spółki ułatwia osiąganie sukcesu.

budetowanie

Książka pt. „Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej” jest pewnego rodzaju wprowadzeniem do tematyki rachunkowości zarządczej i budżetowania, dlatego powinna znaleźć się w bibliografii poszukiwaczy wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Zasadniczo opracowanie składa się z dwóch części, a jego główną treścią są teoretyczne podstawy i wprowadzenie w świat budżetowania.

Książka jest przydatną bazą do dalszych studiów w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Podstawowe koncepcje (metodyka budżetowania, techniki budżetowania czy ewidencja kosztów) są przedstawione w sposób ciekawy, jednak na wysokim poziomie uogólnienia, co czyni książkę materiałem wprowadzającym. Oczywiście czytelnik znajdzie tu dużo interesujących informacji. Druga część książki to praktyczne zastosowanie budżetowania na przykładzie działającego przedsiębiorstwa. Na uwagę zasługuje ciekawe przedstawienie procesu budżetowania połączonego z harmonogramem budowania budżetu opartego na działającym przedsiębiorstwie. Lektura książki zapewni nam szereg informacji o rachunku i ewidencji kosztów, a także wiedzę z zakresu metody ABC – Activity Based Costing - powstałej na początku lat osiemdziesiątych XX w. i stosowanej z powodzeniem obecnie.