English info

Kompendium wiedzy o ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN

Autor: Anna Grodecka

Data: 20 października 2010

„Kompendium wiedzy o ekonomii” to książka obejmująca podstawy ekonomii. W sposób skondensowany autorzy przedstawiają najważniejsze zagadnienia ekonomii, zaczynając od historii myśli ekonomicznej.

KompWiedzyEkonomiiP

W wielu rozdziałach autorzy dokonali podziału na różne szkoły ekonomii, uwidaczniając różnicę np. między keynesistami a klasykami. Książka została podzielona na 16 rozdziałów, dodatkowo zawiera ona na końcu słowniczek najważniejszych terminów oraz indeks. Lekturę ułatwiają informacje na marginesie, łączące treści poszczególnych rozdziałów ze sobą (poprzez odnośniki), przedstawiające sylwetki wybitnych ekonomistów i wynotowujące najważniejsze informacje z tekstu obok. Wszystko to sprawia, że w kompendium łatwo jest odnaleźć szukaną informację, a lektura całości nie jest nużąca.

W związku z tym, że tekst kompendium został przygotowany przez Francuzów, wiele przykładów w książce odnosi się do francuskiej gospodarki i jej organizacji. Jest to dosyć duży mankament tego wydania dla polskiego czytelnika. Warto również wiedzieć, że twórcy kompendium skupili się głównie na zagadnieniach makroekonomii, więc czytelnicy szukający w nim wiedzy mikroekonomicznej raczej nie zaspokoją swojej ciekawości. Ze względu na skompensowany charakter publikacji, wiele zagadnień zostało przedstawionych pobieżnie, ale ich spektrum jest godne pochwały. Kompendium może więc służyć jako pierwsza lektura dla osób zainteresowanych ekonomią lub rozpoczynających studia ekonomiczne. Jednak będzie również znakomite dla osób przygotowujących się do egzaminu magisterskiego, chcących odświeżyć swoją wiedzę przed obroną.

„Kompendium wiedzy o ekonomii” , Janine Bremond, Jean-Francois Couet, Marie-Martine Salort , Wydawnictwo Naukowe PWN