English info

J. C. Ritchie: Analiza fundamentalna

Autor: Jakub Domagalski

Data: 12 marca 2007

Analiza fundamentalna, J. C. Ritchie, Wig-Press, C. 70 zł

W poprzednim numerze „Trendu” zaprezentowana została książka o analizie technicznej. Z uwagi na to, w bieżącym numerze przedstawiamy analizę fundamentalną, jako merytoryczne dopełnienie sztuki analizy finansowej. Dlaczego „Analiza fundamentalna” Ritchie’go jest niezbędną pozycją naukową nie tylko dla początkującego inwestora, ale też analityka?

Otóż w książce tej zawarte są podstawowe i najważniejsze aspekty stosowania analizy oraz wyjaśnione najważniejsze pojęcia i koncepcje dotyczące m.in. wartości pieniądza w czasie oraz analizy papierów wartościowych. Autor krok po kroku omawia zagadnienia, jednocześnie przechodząc od łatwiejszych do trudniejszych przykładów, ciekawie interpretując wzory matematyczne.

Czytając „Analizę fundamentalną”, można uzyskać również informacje dotyczące wyceny papierów wartościowych oraz analizy wskaźnikowej. W książce Ritchie’go zawartych jest kilka rozdziałów poświeconych tematyce sprawozdawczości finansowej, począwszy od głównych zasad rachunkowości, a skończywszy na analizie elementów sprawozdania finansowego. Z uwagi na dynamicznie zmieniający sie proces regulacji sprawozdawczości finansowej, niektóre fragmenty są nieaktualne. Cennym uzupełnieniem „Analizy fundamentalnej” są zawarte w suplemencie książki pytania, jakie powinien zadać analityk finansowy odwiedzający badaną spółkę. Załączone przykłady pytań dotyczą sprzedaży, konkurencji, produkcji, finansów, polityki wypłaty dywidend, stosunków z pracownikami, etc. Książka, pomimo swojego wieku, jest cennym źródłem pozyskiwania podstawowej wiedzy z zakresu analizy fundamentalnej oraz może stanowić wstęp do dalszych studiów w tym zakresie.

Według wydawcy książka zalecana jest dla studentów oraz uczestników kursów na doradców finansowych.