English info

Ewelina Wiśniewska: Giełdowe instrumenty pochodne

Autor: Jakub Domagalski

Data: 15 października 2007

Giełdowe instrumenty pochodne, Ewelina Wiśniewska, Wyd. CeDeWu, C. 47,90 zł

Pośród wielu książek, opisujących tajniki giełdy, finansów czy inwestowania, na rynku pojawiło się pierwsze wydanie „Giełdowych instrumentów pochodnych” autorstwa Eweliny Wiśniewskiej. Przede wszystkim jest to książka o charakterze wprowadzającym do świata instrumentów pochodnych. Pierwsza cześć opracowania poświecona jest definicji i charakterystyce rynków terminowych. Autorka w bardzo przystępny sposób ukazuje i omawia strategie, które wykorzystywać można inwestując w instrumenty pochodne. Szczególną uwagę zwracają objaśnienia dotyczące opcji, ze względu na jasne i klarowne omówienie wielu strategii z dołączonymi rysunkami. Druga cześć książki odbiega nieco od czysto teoretycznych aspektów zasad i definicji. Autorka omawia rynki derywatów na świecie a także zajmuje się analizą rozwoju tych rynków w podziale na kraje. Niezwykle interesujące wnioski, płynące z tej części książki, poparte są danymi empirycznymi potwierdzającymi koncepcje rozwoju tego rodzaju rynków. W niniejszym opracowaniu doszukać się można omówienia początków giełd terminowych, występujących m. in. w Chicago czy Londynie.

Giełdowe instrumenty pochodne” jest książką, w której każdy czytelnik zafascynowany magią derywatów znajdzie ciekawe dla siebie informacje. Jest to książka skierowana dla początkujących miłośników inwestowania, jednakże może stanowić cenne uzupełnienie bibliografii w pracach dyplomowych. Ewelina Wiśniewska jest pracownikiem naukowym w Katedrze Zarządzania Finansami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.