English info

Wojciech Morawski: Kronika kryzysów gospodarczych

Autor: Jakub Domagalski

Data: 12 listopada 2007

Kronika kryzysów gospodarczych, Wojciech Morawski, Wyd. Trio, C. 26 zł

Dotychczas na łamach Trendu prezentowaliśmy publikacje związane z finansami. Od dłuższego czasu na rynku jest książka, która odbiega nieco od stricte giełdowych zagadnień. Pozwoliłem sobie na taką zmianę, ponieważ jest to jedna z najciekawszych książek występujących w Polsce, która opisuje różne rynki finansowe przez pryzmat historii. Po przeczytaniu książki nie dowiesz sie jak inwestować oraz kiedy kupić akcje. Dotychczas na łamach Trendu prezentowaliśmy publikacje związane z finansami. Od dłuższego czasu na rynku jest książka, która odbiega nieco od stricte giełdowych zagadnień. Pozwoliłem sobie na taką zmianę, ponieważ jest to jedna z najciekawszych książek występujących w Polsce, która opisuje różne rynki finansowe przez pryzmat historii. Po przeczytaniu książki nie dowiesz sie jak inwestować oraz kiedy kupić akcje. „Kronika kryzysów gospodarczych” Wojciecha Morawskiego przedstawia historie kryzysów, krok po kroku, opisując genezę i przebieg katastrofalnych w skutkach recesji. Autor opisuje zmagania gospodarek z problemami, powstającymi w wyniku różnorodnych czynników.

W średniowiecznej Europie były to m.in. choroby zakaźne (np. epidemia dżumy, 1346, Kaffa), które błyskawicznie rozprzestrzeniały się po kontynencie, siejąc spustoszenie. Z biegiem czasu przyczynami kryzysów gospodarczych stawały się bańki spekulacyjne. Jednym z najbardziej znanych kryzysów na świecie, który jest przedstawiony w „Kronice kryzysów gospodarczych” to tulipanowy kryzys z Amsterdamu z 1637 r., kiedy to przez Holandię przeszła wielka fala spekulacji zwana tulipanomanią. Książka zawiera wiele historii ukazujących powstanie takich korporacji jak Mercedes czy United Steel Corporation. Dwa niezwykle ważne kryzysy opisane w kronice to szoki naftowe z 1974 i 1979. W książce znajdziemy również opisy giełdowych załamań z ostatnich kliku dekad.

Kronika kryzysów gospodarczych” to pozycja niezwykle interesująca, zawierająca dużą ilość faktów i dat, dotyczących najważniejszych kryzysów. Być może warto prześledzić genezy najbardziej spektakularnych wydarzeń i wyciągnąć odpowiednie wnioski, a także uzbroić się w cenną wiedzę o historii gospodarczych katastrof