English info

Im tańsze, tym cenniejsze?

Autor: Piotr Niewiadomski

Data: 17 marca 2008

KNF i GPW negatywnie oceniają działania spółek zmierzające do zaniżenia wartości jednostkowej akcji. Czy skala zjawiska jest tak wielka, że interwencja była konieczna?

Po zamknięciu sesji w dniu 18 stycznia 2008 roku, na warszawskim parkiecie było notowanych 15 spółek, których akcje kosztowały mniej niż 1 zł (dokładne dane w Tabeli 2.). Właśnie po tej sesji rozgorzała gorąca dyskusja na temat spółek groszowych i procederu obniżania wartości akcji. Tymczasem dokładnie rok wcześniej obracano akcjami zaledwie pięciu „groszówek” (Tabela 1.).

Trzeba przyznać, że wzrost liczebności spółek tego typu był w ostatnim roku dość dynamiczny. Jednakże, nie we wszystkich wypadkach cena akcji spadała do groszowej wartości wskutek przeprowadzenia splitu lub nowej emisji z prawem poboru. Po przeprowadzeniu tej korekty, zostają nam 4 spółki, które stały się groszowymi na własne życzenie.

Czytelnikom pozostawiam ocenę, czy obniżenie wartości swoich akcji do poziomu poniżej 1 zł w ciągu ostatniego roku przez 4 spółki zasługuje na interwencję KNF i GPW...

Tabela 1. Spółki groszowe po sesji 18 stycznia 2007 r.

Spółka

Cena zamknięcia

IBSYSTEM 0,78
MASTERS 0,27
PRÓCHNIK 0,84
SANWIL 0,87
SWARZĘDZ 0,79

Źródło: opracowanie własne


Tabela 2. Spółki groszowe po sesji 18 stycznia 2008 r.

Spółka

Cena zamknięcia

Czy powodem spadku ceny akcji poniżej 1 zł był split lub nowa emisja w ciągu ostatniego roku?

ADVADIS 0,66 Nie
BIOTON 0,94 Nie
FON 0,06 Tak – split
IBSYSTEM 0,71 Nie
LUBAWA 0,92 Nie
MASTERS 0,20 Nie
MEWA 0,12 Tak – nowa emisja
ORZEŁ 0,20 Tak – split
PCGUARD 0,08 Tak – nowa emisja
PEPEES 0,82 Nie
POLCOLOR 0,83 Nie
PRÓCHNIK 0,81 Nie
SANWIL 0,28 Nie
SWARZĘDZ 0,49 Nie
TOORA 0,86 Nie

Źródło: opracowanie własne