English info

Prenumerata


W związku z licznymi zapytaniami od Czytelników w sprawie prenumeraty, postanowiliśmy uruchomić opcję prenumeraty miesięcznika TREND. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, przedstawiamy poniżej szczegółowe informacje.

 

Jeśli chcesz dostawać Miesięcznik TREND w wersji papierowej do domu, na swoje biurko lub do firmy:


OFERTA

Koszt wysyłki jednego egzemplarza to 10 zł brutto. Przyjmujemy zamówienia na prenumeratę na 1, 2, 3 lub 6 kolejnych wydań. W przypadku prenumeraty jednocześnie kilku egzemplarzy danego numeru oferujemy rabat. Przykładowo, gdy Twoja firma chciałaby zamówić większą ilość magazynu (co najmniej kilka egz.) skontaktuj się z nami w celu poznania oferty.

ZAMÓWIENIA

Na podane konto bankowe wpłacamy równowartość lub wielokrotność 10 zł za każdy jeden miesiąc prenumeraty. Opłata pokrywa koszty pakowania i wysyłki TRENDU.

Zgłoszenia: należy wysyłać emailem pod adresem prenumerata@gazetatrend.pl podając:

  • Imię i nazwisko osoby kontaktowej
  • W przypadku firmy nazwę firmy, NIP
  • Adres
  • Liczba prenumerowanych najbliższych wydań
  • Adres do wysyłki, jeśli inny niż adres główny
  • Wpłat należy dokonać przelewem na konto podane na fakturze pro forma

Zgłoszenia realizujemy od najbliższego wydania miesięcznika przez kolejne numery.

Wystawiamy faktury VAT.

 

UWAGA:

Numer 1/2015 jest wydaniem elektronicznym - testowym w związku z czym nie jest objęty prenumeratą.

 

Wysyłka realizowana jest przez Pocztę Polską SA.

 

 

TREND - Miesięcznik o sztuce inwestowania

 

Regulamin

§ 1

Obowiązującą formą płatności jest przedpłata na konto. Zamawiający na podany w zamówieniu adres e-mail otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania wpłaty. Fakturę VAT z adnotacją "zapłacono" wystawia i przesyła Dział Prenumeraty realizujący zamówienie. Kontaktem ze strony Zamawiającego jest podany przez niego adres email z którego zostało wysłane zamówienie.

Zamawiający  oznajmia, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2

Rezygnacje

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zakupu na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia otrzymania przesyłki z towarem, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 5 i 10 tej Ustawy.

§ 3

Reklamacje

Reklamacje dotyczące prenumeraty przyjmujemy pod adresem biuro@gazetatrend.pl:

§ 4

Zwroty

Zwrot pieniędzy mający miejsce w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Redakcji zamówienie nie może zostać przekazane do realizacji lub zrealizowane, albo wynikający z uwzględnionej rezygnacji lub reklamacji, zostanie dokonany w terminie do 14 dni roboczych po weryfikacji zdarzenia przez Dział Prenumeraty i poinformowaniu Zamawiającego o sposobie dokonania zwrotu środków.

§ 5

Użytkownik zamawiający prenumeratę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail w celach marketingowych (otrzymywanie informacji o ofercie, nowościach i promocjach, reklam itp.) przez Redakcję miesięcznika TREND oraz firmy współpracujące.

§ 6

Redakcja zastrzega sobie możliwość zawieszenia realizacji usługi w przypadku, kiedy zawieszone jest wydanie kolejnego numeru miesięcznika lub ze względu na przerwę wydawniczą (głównie okresy świąteczne, wakacyjne, inne przerwy). Po tym okresie usługa jest wznawiana.

§ 7

W sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym regulaminie o rozstrzygnięciu decydować będzie Redakcja na bieżąco.